reklama

reklama

/>

reklama

/>

Rusza nabór konkursowy. Unijne miliony dla przedsiębiorców

Rusza nabór konkursowy. Unijne miliony dla przedsiębiorców Rusza nabór konkursowy. Unijne miliony dla przedsiębiorców

Inwestowanie w infrastrukturę rozwojową oraz prowadzenie prac badawczych – takie projekty mogą starać się o dofinansowanie w ramach nowych, unijnych konkursów. Właśnie ruszyły nabory, które potrwają do 22 lipca.

Kolejne wielomilionowe, unijne wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego z Działania 1.2. Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości powędruje do mikro, małych i średnich firm, które chcą inwestować w badania i rozwój. O dofinansowanie mogą się również starać duże przedsiębiorstwa, ale pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności innowacyjnej oraz badawczo-rozwojowej do gospodarki. Konieczne jest również, by ich projekty realizowane były wspólnie z sektorem MŚP lub przewidywały współpracę z MŚP, NGO, instytucjami badawczymi.

– Zachęcam firmy do udziału w naborze, tym bardziej, że będzie to już ostatnie unijne rozdanie w formie dotacji. Na zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej przeznaczyliśmy łączną kwotę wsparcia z funduszy europejskich w wysokości 8 mln zł, zaś na prace badawczo-rozwojowe – 7 mln zł – mówi marszałek województwa świętokrzyskiego – Andrzej Bętkowski.

W pierwszym ze wspomnianych naborów dofinansowanie będzie można wykorzystać na rozwój istniejącego lub stworzenie nowego zaplecza badawczo – rozwojowego, służącego działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (zakup aparatury naukowo-badawczą, sprzętu służącego tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług). Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw.

W drugim naborze dofinansowanie otrzymają projekty badawcze przedsiębiorstw służące opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych. Chodzi tu m.in. o prowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, opracowanie linii pilotażowych i demonstracyjnych prototypów,

– Wspieranie świętokrzyskich przedsiębiorców to jeden z naszych priorytetów. Ma to ogromne znaczenie szczególnie teraz, gdy małe i średnie firmy mierzą się z kryzysem ekonomicznym wywołanym pandemią koronawirusa oraz wojną w Ukrainie, ale pomimo tych trudnych uwarunkowań chcą rozwijać swój potencjał, unowocześniać proces technologiczny i wprowadzać nowe produkty. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań daje firmom szansę na rozwój, dzięki funduszom unijnym będą one mogły wzmocnić swój potencjał – dodaje marszałek Bętkowski.

Nabór w dwóch konkursach trwa od 30 czerwca do 22 lipca. Zaraz potem rozpocznie się ocena zgłoszonych projektów.

Szczegółowe informacje na temat naborów:

- prace badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach

- zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: redakcja@tvswietokrzyska.pl

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: reklama@tvswietokrzyska.pl

telewizja wszędzie dostępna
  •