Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
ZOBACZ:
Reklama
Reklama

Cyfrowe wsparcie dla diagnostyki, leczenia i funkcjonowania świętokrzyskich szpitali

Podczas konferencji zorganizowanej w Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym w Podzamczu podsumowano 5 lat realizacji projektu pt. "Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego”. Dzięki unijnemu wsparciu finansowemu ponad 57 mln zł wprowadzono nowoczesne cyfrowe rozwiązania w 20 placówkach medycznych w regionie. Marszałek województwa Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Marek Bogusławski podpisali dziś umowy o partnerstwie z przedstawicielami 23 placówek medycznych, które wyraziły chęć udziału w przygotowywanym II etapie projektu "InPlaMed".
Cyfrowe wsparcie dla diagnostyki, leczenia i funkcjonowania świętokrzyskich szpitali
Cyfrowe wsparcie dla diagnostyki, leczenia i funkcjonowania świętokrzyskich szpitali

5 lat realizacji informatycznego projektu w świętokrzyskich jednostkach medycznych podsumował marszałek województwa Andrzej Bętkowski: - Dzisiaj z perspektywy czasu wyraźnie widać, jak realizacja olbrzymiego przedsięwzięcia cyfryzacji usług, obiegu dokumentów, diagnostyki w

świętokrzyskich szpitalach była potrzebna wszystkim – nam, naszym szpitalom, naszemu społeczeństwu - mówił marszałek.

Z kolei jak podkreślił wicemarszałek województwa Marek Bogusławski - Zrealizowaliśmy wspólnie duże informatyczne przedsięwzięcie wspierające świętokrzyskie placówki medyczne, które ewaluuje i wymaga ciągłych działań aktualizujących czy dostosowawczych do zmieniającej się sytuacji. Zawsze w projektach informatycznych dłuższy okres realizacji to przepaść przy bardzo szybko następujących zmianach w obszarze myśli technologicznej. Olbrzymią rolę w czuwaniu nad sprawnym przebiegiem prac odegrała kadra informatyczna partnerów, zewnętrzne wsparcie doradcze oraz konsolidacja działań i ich koordynacja z ramienia Urzędu Marszałkowskiego. Osiągnięte efekty mobilizują wszystkich do dalszego aktywnego działania, czego przejawem jest projekt InPlaMed-II w nowej perspektywie unijnej.

O przebiegu realizacji projektu mówiła Monika Świercz kierownik projektu z Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Plany II etapu projektu przedstawiła Jadwiga Głowienka, zastępca dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego. Głos zabrali także m.in. przedstawiciele Konsorcjum FXGrail Sp. z o.o., realizującego projekt i jego beneficjenci - dyrektorzy świętokrzyskich szpitali.

Projekt partnerski pn. „Informatyzacja Placówek Medycznych Województwa Świętokrzyskiego” był realizowany w okresie 5 lat na podstawie uchwały nr 3826/18 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie dofinansowania konkursowego projektu. Wsparcie finansowe w wysokości 57 145 619,92 zł zostało udzielone w ramach Działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” w Osi Priorytetowej 7 „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z zawartym porozumieniem o partnerstwie, w projekcie uczestniczyło, jako lider, województwo świętokrzyskie wraz ze swymi 8 podmiotami leczniczymi (Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Podzamczu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze, Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy, Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach, Uzdrowisko Busko-Zdrój Spółka Akcyjna) oraz 12 powiatowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, Szpital Powiatowy w Chmielniku, Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kazimierzy Wielkiej, Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej, Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka Szpital Specjalistyczny w Kielcach, Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, Zespół Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

W ramach projektu w placówkach zdrowotnych rozbudowano serwerownie, zapewniając możliwość gromadzenia i przechowywania danych medycznych w formie elektronicznej. Zakupiono serwery, macierze, urządzenia zabezpieczające i monitorujące sieć i systemy, urządzenia zapewniające bezpieczeństwo przechowywania danych, backupów i archiwizacji. Zakupiono również urządzenia zapewniające utrzymanie pracy systemów w przypadku awarii oraz agregaty prądotwórcze. Równoległym działaniem było wdrożenie nowych lub rozbudowa istniejących systemów informatycznych, wspierających obsługę pacjentów i pracę podmiotów leczniczych, radiologiczne systemy informacyjne, systemy transmisji obrazów, systemy laboratoryjne, obiegu dokumentów. Tam gdzie była taka potrzeba i możliwości techniczne, nastąpiło ucyfrowienie posiadanych urządzeń diagnostyki.

Całkowite koszty projektu wyniosły 69 575 384,79 zł, wsparcie unijne - 57 145 619,92 zł.

Planowana jest kontynuacja projektu i jego dofinansowanie, udzielone w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027. Dziś marszałek województwa Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Marek Bogusławski podpisali umowy o partnerstwie w projekcie „InPlaMed-II” z przedstawicielami 23 placówek zdrowotnych. Koszty kwalifikowalne tego projektu to około 120 mln zł, dzięki tym pieniądzom uda się wprowadzić nowe e-usługi medyczne, m.in. rozwiązania z dziedziny telemedycyny, z zastosowania sztucznej inteligencji i możliwości ponownego użycia danych, cyberbezpieczeństwa oraz zakupu sprzętu informatycznego.

Do projektu przystąpią dotychczasowi jego partnerzy oraz kolejne placówki medyczne: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach, Szpital św. Leona w Opatowie i Zespól Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju.

W spotkaniu uczestniczyli także m.in. Bogumiła Niziołek dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Sławomir Leśniewski zastępca dyrektora Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego.

Źródło: Urząd Marszałkowski


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
ZGŁOŚ INTERWENCJĘ

Masz temat? Napisz do nas!

Reklama
Reklama
Reklama