Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
środa, 12 czerwca 2024 19:45
Reklama

Wybrano przebieg dla obwodnicy Starachowic

Znamy wariant, który zostanie zarekomendowany we wniosku o decyzję środowiskową dla obwodnicy Starachowic. Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych GDDKiA, po dokonanej analizie, wskazała na wariant północny przebiegu drogi krajowej nr 42. Inwestycja będzie realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.
Wybrano przebieg dla obwodnicy Starachowic
Wybrano przebieg dla obwodnicy Starachowic

W ramach prac przygotowawczych projektant opracował Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe dla obwodnicy Starachowic w ciągu DK42. Trzy warianty przebiegu trasy z dodatkowym podwariantem zostały przedstawione mieszkańcom podczas spotkań informacyjnych. Analizowała je Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych, która w protokole przyjęła uchwałę o rekomendacji wariantu 3a. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w której ostatecznie wskazany zostanie wariant do realizacji. Wniosek o DŚU złożymy po uzupełnieniu dokumentacji o ustalenia KOPI.

Podstawowym celem budowy obwodnicy Starachowic jest zwiększenie przepustowości i płynności ruchu tranzytowego w ciągu drogi krajowej nr 42, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i odciążenie układu komunikacyjnego miasta.  Inwestycja podniesie komfort życia mieszkańców, a także przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin i hałasu. Nastąpi poprawa dostępności ważnych ośrodków miejskich i obszarów istotnych dla rozwoju regionu w tym Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nowa inwestycja ułatwi podróżowanie pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną, a Ostrowcem Świętokrzyskim. Obwodnica Starachowic będzie stanowiła nowy ciąg drogi krajowej nr 42 wraz z realizowaną obwodnicą Wąchocka, co poprawi skomunikowanie drogi ekspresowej S7 z drogą krajową nr 9.  

Zakładany zakres inwestycji obejmuje budowę drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości około 15,9 km, obiektów i skrzyżowań umożliwiających powiązanie obwodnicy z istniejącymi drogami. W ramach zadania planowana jest budowa dodatkowych jezdni do obsługi przyległych terenów lub przebudowa innych dróg publicznych. Podczas budowy obwodnicy powstaną obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz odwodnienia drogi. Szczegółowe rozwiązania zostaną opracowane na etapie projektu budowlanego.

We wniosku o wydanie DŚU będą ujęte wszystkie zaprojektowane warianty przebiegu przyszłej obwodnicy – dwa z nich, w tym jeden rekomendowany, poprowdzone na północ od obecnej DK42, wariant biegnący po południowej stronie DK42 i ten poprowadzony w obecnym śladzie trasy krajowej. Rekomendowany wariant 3a zaczyna się na skrzyżowaniu z budowaną obwodnicą Wąchocka w ciągu DK42 i na początkowym odcinku pokrywa się z realizowaną obwodnicą północną Starachowic w ciągu drogi wojewódzkiej. Kolejny odcinek wariantu obwodnicy zaczyna swój przebieg na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką 744 i biegnie po nowym śladzie w kierunku DK9, gdzie włącza się na północ od miejscowości Młynek.

 


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
ZGŁOŚ INTERWENCJĘ

Masz temat? Napisz do nas!