reklama

reklama

 

/>

PGE Dystrybucja modernizuje sieci średniego napięcia w skarżyskim oddziale

Na terenie skarżyskiego oddziału PGE Dystrybucja zakończono modernizację kolejnych odcinków linii średniego napięcia (SN). Inwestycje, których koszt to ponad 5,5 mln zł, wpłyną na poprawę jakości dostarczanej energii elektrycznej i podniosą bezpieczeństwo zasilania odbiorców.

PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna modernizuje odcinki linii SN na terenie swojego działania. Inwestycje, polegające na skablowaniu, czyli przeniesieniu przewodów pod powierzchnię ziemi, zdecydowanie ograniczą uszkodzenia powodowane działaniem żywiołów. Zakończone zostały przebudowy odcinków linii SN relacji GPZ Szreniawa-Radoszyce (Rejon Energetyczny Skarżysko), Chmielnik-Raków (Rejon Energetyczny Busko) oraz odcinek linii SN Zwoleń-Stefanów (Rejon Energetyczny Kozienice). Łącznie pod powierzchnią ziemi ułożono ponad 16 km kabli. Energetycy jednocześnie zdemontowali istniejącą sieć napowietrzną.

Kablowanie linii średniego napięcia wypełnia założenia Programu kablowania PK 30, którego celem jest przeniesienie 30 procent naszych sieci napowietrznych pod powierzchnię ziemi. Takie rozwiązanie przynosi wiele korzyści zarówno odbiorcom, jak i spółce – powiedział Wojciech Nita, dyrektor generalny PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna. – Jest to zadanie niezwykle ambitne i ważne, ale z każdą inwestycją jesteśmy coraz bliżej jego wykonania. Trzy modernizacje, które zakończyliśmy w Buskim, Skarżyskim i Kozienickim Rejonie Energetycznym kosztowały ponad 5,5 mln złotych – dodał Wojciech Nita.

Modernizowane odcinki linii SN przebiegały przez tereny zalesione, podmokłe i trudno dostępne. W czasie gwałtownych zjawisk atmosferycznych dochodziło do uszkodzeń przewodów, co doprowadzało do powstawania awarii masowych. Dzięki przebudowie możliwe było również podzielenie długich odcinków linii SN (jak w przypadku linii na terenie RE Skarżysko) na dwie krótsze. Podział modernizowanej linii umożliwił jej dodatkowe zasilanie z pobliskiego GPZ Szreniawa, co ma szczególne znaczenie podczas awarii, bo zapewnienia ciągłości dostaw prądu do Odbiorców. Podziemne linie kablowe minimalizują ryzyko występowania uszkodzeń prowadzących do awarii masowych oraz zmniejszają zakres prac eksploatacyjnych wykonywanych na sieciach elektroenergetycznych.

Inwestycje z zakresu kablowania linii SN dofinansowane są ze środków z rządowego Funduszu Reprywatyzacyjnego w ramach projektu „Dystrybucja Przyszłości” obejmującego modernizację i rozwój sieci, spełniając tym samym założenia strategii Grupy PGE wpisane w Politykę Energetyczną Polski.

 

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: [email protected]

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: [email protected]

telewizja wszędzie dostępna
  •  

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych