reklama

/>

reklama

/>

Zmiany w organizacji ruchu na drogach krajowych przy nekropoliach

W związku ze zbliżającym się Dniem Wszystkich Świętych już od weekendu (28-29 października) spodziewany jest wzrost natężenia ruchu na drogach krajowych, szczególnie w okolicach cmentarzy. Informujemy o zmianach w organizacji ruchu, także w rejonie nekropolii i planowanych ułatwieniach dla kierowców.

Zmiany organizacji ruchu przy cmentarzach usytuowanych w sąsiedztwie dróg krajowych na terenie województwa świętokrzyskiego planowane są w następujących lokalizacjach:

DK74 Rozgół – od 31 października do 2 listopada obowiązywał będzie czasowy zakaz skrętu w lewo w drogę gminną prowadzącą do cmentarza (dojazd możliwy drogą powiatową na Miedzierzę),
DK74 Piórków - w rejonie cmentarza ustawione będą dodatkowe znaki zakazu zatrzymywania w dniach od 27 października do 5 listopada,
DK79 Sobótka, Połaniec, Ruszcza – od 31 października do 3 listopada wprowadzony zostanie zakaz zatrzymywania w rejonie cmentarzy,
DK79 Beszowa – zakaz zatrzymywania wprowadzony będzie przy cmentarzu od 27 października do 2 listopada,
DK79 Łoniów – od 31 października do 3 listopada w rejonie cmentarza obowiązywał będzie zakaz postoju,
DK77 Sandomierz - przy skrzyżowaniu z droga wojewódzką nr 777 (ulica Lubelska) w rejonie cmentarza oznakowany będzie dodatkowy tymczasowy przystanek autobusowy.

Wykonawcy robót prowadzonych na drogach krajowych województwa świętokrzyskiego zobowiązani zostali do zminimalizowania utrudnień oraz dokonania przeglądu tymczasowego oznakowania i sprawdzenia zabezpieczenia terenów budowy.  Planowane jest maksymalne udrożnienie remontowanych odcinków, jeśli technologia robót i zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego na to pozwolą. Na przykład od godzin popołudniowych 31 października możliwy będzie przejazd drogą powiatową do Denkówka pod budowaną obwodnicą Ostrowca Świętokrzyskiego.

Planowane jest także skrócenie fragmentu DK73 z ruchem wahadłowym na remontowanym odcinku Szczeglin – Pacanów. Od 27 października do 5 listopada nie będą prowadzone bieżące remonty z wyjątkiem napraw ewentualnych uszkodzeń infrastruktury, które mogą bezpośrednio zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego.

W związku z kontynuacją robót przy budowie obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego tymczasowa organizacja ruchu obowiązuje nadal na budowanym rondzie na DK9 (ul. Opatowska). Ruch wahadłowy sterowany jest tam sygnalizacją świetlną. Od lipca czynne jest natomiast rondo na węźle Brezelia na skrzyżowaniu przyszłej obwodnicy z drogą wojewódzką nr 755. Od 31 października wykonawca inwestycji planuje umożliwienie przejazdu przebudowaną drogą powiatową do Denkówka pod nowym wiaduktem w ciągu budowanej obwodnicy.

Podróżującym trasą DK73 Kielce – Tarnów przypominamy o ruchu wahadłowym sterowanym sygnalizacją świetlną na remontowanym odcinku Szczeglin – Pacanów. Z kolei na odcinku S7 Skarżysko-Kamienna – Kielce trwa remont estakady. W miejscowości Gózd między węzłami Zalezianka i Barcza obowiązuje zmieniona organizacją ruchu. Na odcinku ok. 1 km wyłączona z ruchu pozostaje prawa jezdnia S7 (jezdnia w kierunku Krakowa). Ruch przekierowany jest na jezdnię lewą (jezdnia do Warszawy) i odbywa się nią w obu kierunkach. Uważamy również na odcinku DK42 Skarżysko-Kamienna – Starachowice. W Wąchocku obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną w związku z budową ronda na włączeniu nowej drogi wojewódzkiej do DK42.

 

Sport

Polecamy

Fotorelacje

Kontakt

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 790 710 365

e-mail: [email protected]

Reklama

Kielce
ul. Paderewskiego 4/13
25-017 Kielce

tel: 41/ 243 30 33
fax: 41/ 243 39 69
mob: 662 292 999

e-mail: [email protected]

telewizja wszędzie dostępna
  •